بسم الله الرحمن الرحیم

این واژه در علم روانشناسی دلالت بر یک نوع  بیماری دارد که فرد مبتلا به آن دائم فکر می کند عده ای در حال توطئه علیه او هستند تا به جسم یا مال یا آبروی او آسیب برسانند یا او را از میان بردارند

این واژه نیز مانند بسیاری از اصطلاحات مربوط به علوم دیگر به عالم سیاست راه یافته و به کسانی نسبت داده می شود که تصور می کنند کشورهای دیگر در حال توطئه برای ضربه زدن به کشور متبوع آنها هستند

این گونه نسبت ها بسته به این که از طرف چه کسی باشد با انگیزه های مختلفی صورت می گیرد

اگر از جانب کشورهای متهم به توطئه و مزدوران آنها باشد به طور قطع برای فریب ،  غافل کردن و در موضع انفعال قرار دادن کشورهای هدف توطئه است

و اما از طرف برخی افراد تنها از سر غفلت و عدم توجه به واقعیت های موجود در عالم سیاست این گونه واژه ها تکرار می شود

برای عفلت زدایی و تنبه دادن به این گونه افراد باید گفت

مگر نه این است که همه سیاست مداران عالم با صدای بلند فریاد می زنند که ما دنبال تحقق منافع ملی کشور خود هستیم

و مگر نه این است که حداقل در برخی بخش ها منافع ملی کشورها با هم در تعارض بلکه در تضاد است

و مگر نه این است که همه کشورها برای دست یابی به منافع ملی خود علاوه بر سیاست های اعلام شده سیاستهای مخفی اعلام نشده ای نیز دارند

و مگر نه این است که برخی کشورها برخی دیگر از کشورها را به خاطر نظام حکومتیشان و تفکر حاکم بر آن نظام مانع تحقق منافع ملی خود می دانند

و مگر نه این است که اینگونه کشورها خود اذعان دارند که نگاهشان به منافع ملی و راه های رسیدن به آن ایدئولوژیک نیست و از هر راه ممکن برای تحقق آن تلاش می کنند یا به تعبیر صریح تر نگاهشان به طور کامل ماکیاولیستی است

اگر اینچنین است که هست پس اگر کسی بگوید برخی کشورها به هر راهی متوسل می شوند تا حکومت حاکم بر کشور ما را که مانع از تحقق بخشی از منافع خود می پندارند تغییر دهند یا حد اقل مجبور به تغییر رفتار کنند آیا دچار توهم توطئه است

یا اگر کسی بگوید برخی کشورها برای رسیدن به آن بخش از منافع ملی خود که آن را در تعارض با منافع ملی کشور ما می بینند سیاست های اعلام نشده ای دارند و ما باید حواسمان راجمع کنیم تا از این کشورها رو دست نخوریم آیا دچار توهم توطئه است

و یا اگر کسی بگوید برخی کشورها چون نگاه ایدئولوژیک به منافع ملی خود و راه های رسیدن به این منافع ندارند بلکه نگاهشان به طور کامل ماکیاولیستی است به همین خاطر ممکن است به هر نوع ناجوانمردی در رابطه با کشور ما دست بزنند آیا دچار توهم توطئه است

خدایا با این همه بینه این چه تهمتی است که برخی غافلانه  به سیاستمداران آگاه ما نسبت می دهند خداواندا غافلان ما را از خواب غفلت بیدار کن آمین

و السلام علیکم ورحمة الله و برکاته